O nas

Zmienność współczesnych rynków i ciągła konkurencja stawia przed firmami wiele niespodziewanych wyzwań. Trudno być specjalistą w każdej dziedzinie, zwłaszcza w dynamicznie zmieniających się warunkach w wielu branżach. Nie musisz zmagać się samotnie z przeciwnościami w prowadzeniu przedsiębiorstwa – jesteśmy tu po to, aby Ci pomóc.

Zajmujemy się szeroko zdefiniowanym doradztwem z zakresu zarządzania oraz rozwoju produktów i rynków zbytu. Ponieważ specyfika zarządzania jest bardzo złożona, każdą usługę i jej zakres ustalamy indywidualnie. Dopasowujemy się do potrzeb Klientów, skupiając się na wymiernym i korzystnym efekcie. Na świadczone przez nas usługi patrzymy długofalowo – mają one procentować jeszcze przez długi czas od ich opracowania.

Chcesz zmodernizować swoją firmę? Opracujemy dla Ciebie strategię rozwoju, przeprowadzimy niezbędne audyty, uporządkujemy informacje, które już masz i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązania Twoich problemów.
Wspieramy głównie właścicieli i zarządy mikro- i małych przedsiębiorstw w ich strategicznych i codziennych decyzjach. Pomagamy wyznaczyć kierunek dalszych działań i zmniejszyć koszty prowadzenia działalności.

Bazujemy na profesjonalnej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu.
Sprawdź, jakie korzyści może osiągnąć Twoja firma ze współpracy z nami.

Jak możemy Ci pomóc

Podstawą naszej działalności jest konkretny efekt i cel, który wspólnie sobie założymy. Doradztwo świadczone przez naszą firmę nie jest usługą jednorazową, ale szeregiem konkretnych działań, które przeprowadzą Twoją firmę swobodnie przez każdy proces gospodarczy. Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie pomogą Ci na dowolnym etapie Twojej działalności i dadzą Ci poczucie kontroli nad sytuacją.
Współpracując z nami unikniesz niepotrzebnych błędów lub zbędnych, negatywnych doświadczeń – skutecznie zrealizujemy Twoje plany i wskażemy możliwości gotowych rozwiązań.
Pomożemy w między innymi następujących apsektach:
• Bezpieczeństwo prawno-finansowe,
• Nowe i innowacyjne rozwiązania do wdrożenia,
• Optymalizację kosztów prowadzenia działalności,
• Opracowanie strategii rozwoju firmy,
• Audyt w zakresie IT wraz z rekomendacjami,
• Formułowanie koncepcji firmy,
• Pomoc w sytuacjach kryzysowych,
• Wyższą wydajność przedsiębiorstwa,
• Lepsze wyniki operacyjne,
• Ekspansję i rozwój,
• Wzrost i rozwój biznesu.

Nasze doradztwo obejmuje opracowanie konkretnego modelu biznesu i rekomendacje odnośnie nowych rozwiązań. Świadczymy również usługi doradcze wynikające z aktualnej sytuacji i potrzeb Klienta.
Usługi doradcze prowadzimy stacjonarnie – w siedzibie firmy, bądź w formie zdalnej – za pośrednictwem technologii webcast. Stwarzamy dogodne warunki do komunikacji, dzięki czemu doradca i Klient mogą swobodnie udostępniać sobie informacje w czasie rzeczywistym.
Udostępniamy również referencje wielu podmiotów gospodarczych i osób, z którymi współpracowaliśmy. Ze względu na ścisłą politykę prywatności w naszej firmie są one dostępne wyłącznie na życzenie Klienta.

Masz pytania? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

CSR

Swoją działalność każdego dnia realizujemy w oparciu o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Naszymi priorytetami jest dostarczanie Klientom usług najwyższej jakości w sposób profesjonalny i rzetelny, jak również stałe podnoszenie kompetencji i inwestycje w potencjał kadrowy. Ponadto angażujemy się w życie społeczności lokalnych, wspierając różnorodne inicjatywy, a także szanujemy naszych partnerów biznesowych i czynnie dbamy o środowisko naturalne.

Obowiązek informacyjny wobec Klientów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)  uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem pozyskiwanych od Państwa danych jest Doradztwo Podatkowe Bartosz K, z siedzibą Sadurki 43, 24-150 Nałęczów NIP 716-233-84-77, kontakt z Administratorem: e-mail: biuro@doradztwogospodarcze.pro, telefon +48 503 108 451;

2. Dane osobowe w zależności od podstawy prawnej mogą być przetwarzane w celu:

 1. podjęcia niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy z Administratorem oraz do jej prawidłowej realizacji (art. 6 ust 1 pkt. b RODO);
 2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych ze względu na realizowaną umowę (art. 6 ust 1 pkt. c RODO), w tym generowanie i przechowywanie dokumentów księgowych;
 3. wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest zainstalowany monitoring wizyjny oraz dochodzenie i obrona roszczeń (art. 6 ust 1 pkt. f RODO);

3. Dane osobowe przechowujemy przez czas trwania umowy jak i po jej zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. w przypadku okresu przedawnienia roszczeń maksymalnie 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, w przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę do czasu jej wycofania;

4. odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, którym Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa; oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie: prawnym, księgowym, informatycznym, pocztowym i kurierskim;

5. w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, mają Państwo uprawnienie do:

 1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe i uzyskania dostępu do nich oraz innych informacji opisanych w art. 15 RODO;
 2. żądania w zakresie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO);
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 5. realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;

6. niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie:

 1. wnieść sprzeciw do Administratora, na wyżej wskazane dane kontaktowe, wobec przetwarzania swoich danych opartego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
 2. wycofać udzieloną zgodę, w przypadku gdy przetwarzane są dane na podstawie zgody;
 3. wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;

7. podanie danych jest dobrowolne, lecz w przypadku zawarcia i realizacji umowy sprzedaży może okazać się, że ich podanie jest niezbędne. Nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Nie mamy też zamiaru przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Obowiązek informacyjny wobec Klientów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)  uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem pozyskiwanych od Państwa danych jest Doradztwo Podatkowe Bartosz K, z siedzibą Sadurki 43, 24-150 Nałęczów NIP 716-233-84-77, kontakt z Administratorem: e-mail: biuro@doradztwogospodarcze.pro, telefon +48 503 108 451;

2. Dane osobowe w zależności od podstawy prawnej mogą być przetwarzane w celu:

 1. podjęcia niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy z Administratorem oraz do jej prawidłowej realizacji (art. 6 ust 1 pkt. b RODO);
 2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych ze względu na realizowaną umowę (art. 6 ust 1 pkt. c RODO), w tym generowanie i przechowywanie dokumentów księgowych;
 3. wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest zainstalowany monitoring wizyjny oraz dochodzenie i obrona roszczeń (art. 6 ust 1 pkt. f RODO);

3. Dane osobowe przechowujemy przez czas trwania umowy jak i po jej zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. w przypadku okresu przedawnienia roszczeń maksymalnie 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, w przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę do czasu jej wycofania;

4. odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, którym Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa; oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie: prawnym, księgowym, informatycznym, pocztowym i kurierskim;

5. w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, mają Państwo uprawnienie do:

 1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe i uzyskania dostępu do nich oraz innych informacji opisanych w art. 15 RODO;
 2. żądania w zakresie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO);
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 5. realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;

6. niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie:

 1. wnieść sprzeciw do Administratora, na wyżej wskazane dane kontaktowe, wobec przetwarzania swoich danych opartego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
 2. wycofać udzieloną zgodę, w przypadku gdy przetwarzane są dane na podstawie zgody;
 3. wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;

7. podanie danych jest dobrowolne, lecz w przypadku zawarcia i realizacji umowy sprzedaży może okazać się, że ich podanie jest niezbędne. Nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Nie mamy też zamiaru przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.